שלב 1 מתוך 5

במידה והנך בחיפוש אחר ישועה,
גורו או רב,
תהליך זה אינו עבורך

בשער זה יש לעבור
רק אם בקשתך אַחַר

חבר למסע. . .